Kancelaria Audytorska

Kancelaria

Firma Biuro Obrachunkowe Biegły Rewident
mgr Piotr Białas

Nasza firma rozpoczęła działalność 2 stycznia 2002 roku. Od początku swojego istnienia zajmujemy się badaniem sprawozdań finansowych, przeglądami sprawozdań finansowych firm z branży produkcyjnej, instytutów naukowo – badawczych, firm branży usługowej – w szczególności firm związanych z górnictwem, stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego.

Piotr Białas jest również biegłym sądowym

Firma została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na podstawie Uchwały nr 496/39/2002 z dnia 13.06.2002 roku pod numerem 2681.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą OFERTĄ!

Profesjonalizm i fachowość to podstawowe zalety naszej pracy
 • Audyt

  badanie sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego i przedsiębiorstw państwowych;

 • Podatki

  doradztwo podatkowe

 • Doradztwo

  doradztwo w zakresie przekształcenia formy prawnej podmiotów gospodarczych;

 • Rachunkowość

  prowadzenie ksiąg rachunkowych

Client Client Client Client Client Client

Szef kancelarii

Uploaded image

mgr Piotr Białas

Biegły Rewident. Numer podmiotu: 2681
Biegły rewident oraz wykładowca z dziedziny rachunkowości na szkoleniach organizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Posiada również wieloletnie doświadczenie zawodowe wynikające z pełnienia funkcji głównego księgowego w jednostkach branży górniczej. Biegły rewident jest również biegłym wpisanym na liste biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Katwoicach

Klienci

Kontakt do nas